piątek, 4 listopada 2011

tkwij listeczku cierpliwie i cicho,
kiedy wiatru poryw cię dogania.
grę swoją graj, nikt  z wiatrem nie wygrywa,
niech się dzieje, co i tak się zdarzyć musi,
niech wiatr co od konaru cię odrywa,
cichuteńko niech do domu cię  unosi
                                                    Herman Hesse

1 komentarz: